Het bestuur


Dagelijks bestuur KTC Diest

Naam Functie Verantwoordelijkheden Contact
Dick Lahou Voorzitter Algemene leiding en dagelijkse beleid van de club voorzitter@ktcdiest.be
Benny Vandenreyken Secretaris Secretariaat en administratie ledenbeheer secretaris@ktcdiest.be
Jeroen Overmeer Financieel Manager Boekhouding, betalingen, facturatie, uitbating bar finman@ktcdiest.be
Infrastructuur Aanleg en onderhoud terreinen, onderhoud gebouwen en hieraan gekoppeld personeel. infra@ktcdiest.be
s Uitbating clubhuis Bar: aanwerving en controle personeel, verificatie inkomsten, bestellingen en leveringen, Clubhuis: netheid clubhuis (aanwerving personeel, inrichting + algemene hygiëne, coronamaatregelen, …) uitbating@ktcdiest.be
Eddy Lathouwers Ombudsman Contacten (top)spelers, ouders, veteranen oplossen interne geschillen, vertrouwenspersoon ongewenst gedrag ombudsman@ktcdiest.be
René Kamoen Sportmanager Algemeen sportbeleid, interclub, tornooien, externe relaties sportman@ktcdiest.be
Benny Vanhoudt Manager tennisschool Consultant, adviseur (geen stemrecht) tennisschool@ktcdiest.be

Bestuursorgaan KTC Diest vzw

Voorzitter Dick Lahou
Secretaris Alexander Nan
Leden Frank Agterberg, Annick Draelants, René Kamoen, Lamberigts Stefan, Jeroen Overmeer, Stefaan Vandeputte

Meldpunt ongewenst gedrag

Trainer Steffi Distelmans mog@ktcdiest.be

Informatie of vragen voor het bestuur? info@ktcdiest.be